http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
Podatki
Ewidencja ludności
Sprawy budowlane
Działalność gospodarcza
Załatwianie spraw obywateli
Ochrona środowiska
Planowanie przestrzenne
Podziały nieruchomości
Sprawy komunalne
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Podziały nieruchomości 
MOJA SPRAWA
 
data publikacji:  11-02-2009 | 14:13
data ostatniej modyfikacji:  17-05-2012 | 14:54
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

 

Tematykę podziałów nieruchomości regulują przepisy:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.nr 261 z 2004r, poz. 2603 ze zmianami),

  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.nr 268, poz. 2663).

 

 

Celem wszczęcia postępowania o zatwierdzenie podziału nieruchomości (dla przypadków dla których postępowanie takie musi być przeprowadzone) należy złożyć stosowny wniosek (link do pobrania poniżej) i dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej),

2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

3. mapa wstępnego projektu podziału nieruchomości (2 egz.), z wyjątkiem podziałów realizowanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego,

4.protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

5.wykaz zmian gruntowych,

6.wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

7.mapa z projektem podziału (2 egz.).

Dokumenty wymienione w pkt. 4 - 7 dołącza się do wniosku o podział po uzyskaniu pozytywnej opinii wójta o podziale, chyba że opinia taka nie jest wymagana (podział niezależny od planu).

Pobierz wniosek o podział nieruchomości

wniosek.doc (16.00 Kb)

 

 

Niżej wymienione przypadki podziałów nieruchomości nie wymagają zatwierdzenia decyzją administracyjną:

1. podział nieruchomości, w skład której wchodzą działki gruntu odrębnie oznaczone w katastrze nieruchomości,

2. podział nieruchomości rolnej lub leśnej (przeznaczonej w miejscowym planie na cele rolne lub leśne) na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,30 ha,

3. podział nieruchomości dokonywanej na podstawie orzeczenia Sądu,

4. wydzielenie nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostało nabyte z mocy prawa,

5. wydzielenie dróg dojazdowych wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

 
 


Interaktywna Polska