http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji
Uchwały Rady Gminy VII kadencji
Uchwały Rady Gminy VI kadencji
Uchwały Rady Gminy V kadencji
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Protokoły
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Budżet
Jednostki pomocnicze
Pomoc publiczna
Inne
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Uchwały Rady Gminy VI kadencji 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  08-12-2011 | 14:04
data ostatniej modyfikacji:  26-11-2014 | 21:37
Uchwała Nr XLVI/334/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przydziału drewna z lasów gminnych 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/333/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/332/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/331/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/330/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/329/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Perły Doliny Popradu w Muszynie 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/328/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/327/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 listopada 2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwalą Nr XXXVI/266/2013 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa 26.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/326/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Składziste 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/325/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/324/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/323/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów. 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/322/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014r w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/321/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/320/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego - we wsi Barnowiec 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/319/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/302/2014 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr. XLV/318/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr. XLV/317/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przydziału drewna z lasów gminnych 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr. XLV/316/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przydziału drewna z lasów gminnych 08.10.2014
więcej »»»
Uchwała Nr. XLV/315/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 08.10.2014
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska