http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Wybory 2011 
INNE
 
data publikacji:  18-11-2011 | 13:45
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2012 | 13:13

Uchwała Nr 1/11 Obwodowej Komisji Wyborczej z dnia 17.11.2011 w sprawie wyboru Przewodniczacego Komisji i Zastępcy Przewodniczacego Komisji

Treść uchwały


Uchwała Nr 5/11 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 9.11.2011 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupelniających do Rady Gminy Łabowa zarządzonych na 27 listopada 2011 r.dzień

Treść uchwały


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa z dnia 3 października 2011 roku o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

Treść obwieszczenia


Uchwała Nr  3/11 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24.10.2011 w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej.

Treść uchwały


Uchwała Nr  2/11 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24.10.2011 w sprawie ustalenia sposobu podania do wiadomości publicznej informacji o skladzie, siedzibie oraz trybie i czasie pracy Komisji.

Treść uchwały 


Uchwała Nr  1/11 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24.10.2011 w sprawie wyboru Przewodniczacego i Zastępcy Przewodniczacego Komisji.

Treść uchwały


Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Łabowa z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Treść zarządzenia


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku.

Treść obwieszczenia

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa z dnia 22 sierpnia 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Treść obwieszczenia


 

 
 


Interaktywna Polska