http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2014
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 5 marca 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 5 marca 2014 
Wybory do Europarlamentu – 2014
 
data publikacji:  24-04-2014 | 18:08
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2014 | 18:09
autor dokumentu: Andrzej Wójcik
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

OBWIESZCZENIE

       

WÓJTA GMINY ŁABOWA

z dnia 5 marca 2014 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Wójt Gminy Łabowa podaje informację o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 231) zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku.

 

          

 

Numer obwodu

Granice obwodu

Miejsca na obwieszczenia i plakaty

1

Sołectwa: Barnowiec, Czaczów

Wieś Barnowiec – początek wsi,

Wieś Czaczów – koło Szkoły,

 

2

Sołectwa: Maciejowa,

Składziste

Wieś Maciejowa – koło Kościoła,

Wieś Składziste – początek wsi koło sołtysa

 

3

Sołectwa: Łabowa, Łabowiec, Uhryń

Wieś Łabowa – Centrum koło Gimnazjum,

Wieś Łabowiec – początek wsi koło sołtysa

Wieś Uhryń – początek wsi,

 

4

Sołectwa: Kamianna, Kotów, Nowa Wieś, Łosie

Wieś Kamianna – koło Kościoła,

Wieś Kotów – centrum wsi,

Wieś Nowa Wieś – koło Kościoła,

Wieś Łosie – koło remizy OSP,

 

5

Sołectwa: Roztoka Wielka, Krzyżówka

Wieś Roztoka Wielka – koło Świetlicy wiejskiej,

Wieś Krzyżówka – centrum wsi,

 

 

                                

                                                                                                           Wójt Gminy Łabowa
                                                     (-) Marek Janczak

 

 
 


Interaktywna Polska