http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2014
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 5 marca 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2014 
Wybory do Europarlamentu – 2014
 
data publikacji:  24-04-2014 | 18:08
data ostatniej modyfikacji:  24-04-2014 | 18:14
autor dokumentu: Andrzej Wójcik
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łabowa

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

Na podstawie art. 16 § 1 i  § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. poz. 231) zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku.

Obwody Głosowania na terenie Gminy Łabowa

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

Uwagi

1

·         Sołectwo Barnowiec,

·         Sołectwo Czaczów.

Szkoła Podstawowa w Czaczowie

33-336 Łabowa, Czaczów 67 A

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

2

·         Sołectwo Maciejowa,

·         Sołectwo Składziste.

Szkoła Podstawowa w Maciejowej

33-336 Łabowa, Maciejowa 83

 

3

·         Sołectwo Łabowa,

·         Sołectwo Łabowiec,

·         Sołectwo Uhryń.

Urząd Gminy Łabowa

33-336 Łabowa 38

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, lokal przeznaczony do głosowania korespondencyjnego

4

·         Sołectwo Kamianna,

·         Sołectwo Kotów,

·         Sołectwo Łosie,

·         Sołectwo Nowa Wieś.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

33-336 Łabowa, Nowa Wieś 96

 

5

·         Sołectwo Roztoka Wielka.

·         Sołectwo Krzyżówka.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Filia

w Roztoce Wielkiej

33-336 Łabowa, Roztoka Wielka

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,

 

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

 

 Wójt Gminy

       /-/

Marek Janczak

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska