http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 17 kwietnia 2014
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 5 marca 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 
Wybory do Europarlamentu – 2014
 
data publikacji:  02-05-2014 | 19:31
data ostatniej modyfikacji:  06-05-2014 | 08:22
autor dokumentu: Andrzej Wójcik
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

Zarządzenie Nr 40/2014

Wójta Gminy Łabowa

z dnia 2 maja 2014 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345),

Wójt Gminy Łabowa zarządza, co następuje:

  

§ 1

 1.Powołuje się pięć obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
    2.Skład osobowy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2


Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuję na dzień 5 maja 2014 r. na godz. 15 00 w Urzędzie Gminy Łabowa – sala obrad.

 

§ 3

 

    Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

     Wójt Gminy

           /-/
Marek Janczak

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2014 Wójta Gminy Łabowa z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


 

I. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 1 w Czaczowie

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czaczowie.

 

1.     Iwona Ewa Kowalik                zam. Łabowa;

2.     Marek Jerzy Stach                zam. Składziste;

3.     Stanisław Marek Stawiarski     zam. Składziste;

4.     Urszula Rozalia Pióro              zam. Łabowiec;

5.     Dariusz Michał Kurtek             zam. Łabowiec;

6.     Aneta  Barbara Bogdańska,     zam. Łabowiec;

7.     Helena Teresa Lelito               zam. Łabowa;

8.     Stanisława Smreczak              zam. Łabowa - osoba wskazana przez Wójta

 

II. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 2 w Maciejowej

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Maciejowej.

 

1.     Agnieszka Nalepa                  zam. Maciejowa;

2.     Lucyna Cabak                       zam. Łabowa;

3.     Patryk Bartłomiej Prorok         zam. Nowa Wieś;

4.     Dorota Anna Oleś                  zam. Składziste;

5.     Renata Maria Tokarz              zam. Łabowa;

6.     Lidia Anna Gancarczyk           zam. Czaczów;

7.     Piotr Franciszek Gadzina         zam. Kotów;

8.     Maria Horowska,                zam. Łabowa - osoba wskazana przez Wójta

 
 III. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 3 Łabowa

z siedzibą w Urzędzie Gminy Łabowa

 

1.     Magdalena Monika Łukasik      zam. Łabowa;

2.     Stanisława Mąka                   zam. Łabowa;

3.     Janusz Plata                         zam. Nowa Wieś;

4.     Irena Teresa Majerska            zam. Łabowa;

5.     Dorota Urszula Radzik             zam. Łabowa;

6.     Żaneta Krystyna Zielińska       zam. Czaczów;

7.     Katarzyna Jasińska                zam. Łabowa;

  1. Grażyna Sekuła                      zam. Łabowa - osoba wskazana przez Wójta


IV. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 4 w Nowej Wsi

z siedzibą w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 

1.     Agnieszka Maria Lelito              zam. Łabowa;

2.     Jan Wnęk                              zam. Nowa Wieś;

3.     Józef Bogdan Prorok                 zam. Nowa Wieś;

4.     Anna Teresa Cycoń                 zam. Łabowa;

5.     Barbara Anna Izworska            zam. Łabowa;

6.     Sylwia Katarzyna Kłębczyk        zam. Nowa Wieś;

7.     Janusz Jasiński                       zam. Kotów;

  1. Józefa Sarata                   zam. Nowa Wieś - osoba wskazana przez Wójta

 
V. Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 5 w Roztoce Wielkiej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Filia w Roztoce Wielkiej

 

1.     Sławomir Szczepan Czerwiński   zam. Łabowa;

2.     Sławomir Maślanka                    zam. Roztoka Wielka,

3.     Natalia Anna Szeptak                 zam. Krzyżówka;

4.     Joanna Szczecina                      zam. Łosie;

5.     Alicja Zofia Poręba                     zam. Uhryń;

6.     Sławomir Kurtek                         zam. Czaczów;

7.     Wioletta Janina Mirek                  zam. Łabowa;

  1. Łukasz Sołtys                    zam. Maciejowa - osoba wskazana przez Wójta


       Wójt Gminy
  /-/
     Marek Janczak

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


Interaktywna Polska