http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  07-08-2014 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  07-08-2014 | 14:59
data wytworzenia dokumentu:  07-08-2014
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Budowa placów zabaw na terenie gminy Łabowa" 07.08.2014

Kierownik

Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

w Łabowej

 

 

 

 

 

 

            Na podstawie art. 93 ust. 3  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa placów zabaw na terenie gminy Łabowa, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.07.2014r., zostało unieważnione w całości w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

           

            W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, podzielonym na 2 części, nie wpłynęła żadna oferta . Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kierownik

                             Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łabowej

                                                                          Monika Mirek

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łabowej, w dniu 7.08.2014r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …… 08.2014r.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska