http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
PRZETARGI 
 
data publikacji:  21-08-2014 | 14:53
data ostatniej modyfikacji:  21-08-2014 | 14:55
Ogłoszenie o unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia " Budowa placów zabaw na terenie Gminy Łabowa" 21.08.2014

 

Kierownik

Gminnego Zespołu Obsługi

w Łabowej


 

            Na podstawie art. 93 ust. 3  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa placów zabaw na terenie gminy Łabowa, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7.08.2014r., - nr ogłoszenia 264044 – 2014, zostało unieważnione w całości w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

           

            W terminie wyznaczonym na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, podzielonym na 2 części, nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 
 

           

Przekazano oferentom w dniu 21.08.2014r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łabowej, w dniu 21.08.2014r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …… 08.2014r.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska