http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji
Uchwały Rady Gminy VII kadencji
Uchwały Rady Gminy VI kadencji
Uchwały Rady Gminy V kadencji
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Protokoły
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Budżet
Jednostki pomocnicze
Pomoc publiczna
Inne
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Uchwały Rady Gminy VII kadencji 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  03-12-2014 | 14:46
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2018 | 23:25
Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2019 rok 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok dla Gminy Łabowa 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne przejecie nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LV/363/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVII/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/361/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr. XLIX/324/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/360/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/359/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do realizacji projektu pn. "Szybki powrót na rynek pracy - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu nowosądeckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/358/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przydziału drewna z lasów gminnych 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/357/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/356/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś (cześć) 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/355/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/354/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Czaczów 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/353/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Nowa Wieś 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/322/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego parku Krajobrazowego w solectwie Łabowa, zmienionej uchwałą Nr LI/335/2018 r. Rady Gminy Łabowa z dnia 7 sierpnia 2018 r. 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2018 rok 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVII/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa 13.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr LII/348/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przydziału drewna z lasów gminnych 06.09.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska