http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok 
INNE
 
data publikacji:  10-08-2015 | 14:46
data ostatniej modyfikacji:  23-10-2015 | 08:45
autor dokumentu: Andrzej Wójcik
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej  w Nowym Sączu z dnia 21 października 2015 roku o skreśleniu kandydata z zarejstrowanej listy kandydatów


Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 7 października 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej


Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego


Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Łabowa z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych... 


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 
 


Interaktywna Polska