http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Wybory 2018 
INNE
 
data publikacji:  30-08-2018 | 14:49
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2019 | 15:19
autor dokumentu: Andrzej Wójcik
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa z dnia 15 lutego 2019 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Łabowa


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 21 stycznia 2019 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 roku


Postanowienie 4/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji  Wyborczej nr. 2 w Maciejowej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 3 stycznia 2019 roku o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 3 stycznia 2019 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczyw w gminie Łabowa

Załącznik nr 1 do postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I


Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej  w Łabowej z dnia 27 grudnia 2018r. o miejscu, czasie i sposobie  przeprowadzenia losowania numerów  list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających  do Rady Gminy Łabowa w okręgu wyborczym nr  3  zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019r.


 Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa z dnia 20 grudnia 2018 roku o granicach obwodów głosowania


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łabowa w okręgu nr 3 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku


Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa w okręgu wyborczym nr 3 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku.


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości teiminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Łabowa w okręgu numer 3 zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 10 grudnia w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 roku


 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 10 grudnia w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa z dnia 26 listopada 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w tym okręgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łabowa


Poprawne Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 listopada 2018 roku w sprawie I sesji Rady Gminy Łabowa w celu złożenia ślubowania przez Radnych oraz Wójta Gminy Łabowa wybranych w wyboracz przprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 listopada 2018 roku w sprawie I sesji Rady Gminy Łabowa w celu złożenia ślubowania przez Radnych oraz Wójta Gminy Łabowa wybranych w wyboracz przprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU II z dnia 23 października 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych czestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 


KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 23 października 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 października 2018 roku o wynkach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie I z dnia 24 października 2018 roku o wynkach wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


Uchwała Nr. 8/2018 Gminnej Komisji Wyborvzej w łabowej z dnia 01 października 2018 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczeń o zarejstrowanych listach kandydatow na radnych do rady Gminy Łabowa w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu obowdowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 roku


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 roku

Załącznik do postanowienia


Uchwała nr. 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania numerów zarejstrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach  do Rady Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 28 września 2018 r.  o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała nr, 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczeń o zarejstrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łabowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku


Komunikat  Gminnej Komisji Wyborczej  w Łabowej z dnia 26 września 2018r.

o miejscu, czasie i sposobie  przeprowadzenia losowania numerów  list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łabowa  zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r.  w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r.  w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 21 września 2018 r.  w celu powołania w gminie Łabowa obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa z dnia 20 września 2018 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.


Godziny pracy Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Łabowa

W dniu 20 września 2018 r. Urzednik Wyborczy pełni dyżur w godzinach od 13:00 do 15:30

W dniu 21 września 2018 r. Urzednik Wyborczy pełni dyżur w godzinach od 12:00 do 15:30

 


Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonywania dodatkowych zgłoszeń w okręgu wyborczym nr. 11

Załącznik do uchwały: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej  w Łabowej


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 17 września 2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów w wyborach na Wójta Gminy Łabowa


Kalendarz  wyborczy


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów pełnionych dyżurów związanych z rejestracją kandydatów w wyborach do Rady Gminy Łabowa oraz na Wójta Gminy Łabowa 


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej nr.  z dnia 11 września 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej

 


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Łabowej

 


 Komisarz Wyborczy zwołuje I posiedzenie TKW które odbędzie się w dniu 11 września o godz. 17-tej w Urzędzie Gminy Łabowa.
Na posiedzeniu tym komisje mają obowiązek dokonać wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Komisji, powołać Pełnomocnika ds. informatyki TKW
i ustalić harmonogram dyżurów celem przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów.

Komisja dyżuruje 12, 13, 14, 15 i 17 września 2018 r. z tym, że w dniu 17 września br. dyżur ma być pełniony do godz. 24-tej.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu
i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych
o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty
do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Łabowa o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach
i liczbie radnych wybieranych w tym okregu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie warunków
oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

 
 


Interaktywna Polska