http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji
Uchwały Rady Gminy VII kadencji
Uchwały Rady Gminy VI kadencji
Uchwały Rady Gminy V kadencji
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Protokoły
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Budżet
Jednostki pomocnicze
Pomoc publiczna
Inne
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  28-11-2018 | 09:52
data ostatniej modyfikacji:  31-01-2019 | 10:08
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Łabowa 28.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Łabowa 28.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Łabowa 28.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru I-go wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łabowa 28.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru II-go wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łabowa 28.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 28.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łabowa 28.11.2018
więcej »»»
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVII/285/2017 Rady Gminy Łabowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa 07.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 07.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji Rewizyjnej Gminy Łabowa 07.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i integracji europejskiej 07.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie 07.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zasad realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023, a także podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem " posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków za pomoc udzieloną w ramach programu w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pt."Spotkanie wigilijne na lata 2018-2023" 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/355/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Roztoka Wielka 28.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłaczeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów 28.12.2018
więcej »»»
 
1 | 2
 
 


Interaktywna Polska