http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Jednostki organizacyjne 
INNE
 
data publikacji:  04-01-2012 | 13:13
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2012 | 13:12

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY ŁABOWA:

1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZACZOWIE
2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KINGI W MACIEJOWEJ
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁABOWEJ
4. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
    W NOWEJ WSI
5. PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁABOWEJ
6. GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W ŁABOWEJ
7. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁABOWEJ
8. GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁABOWEJ
9. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁABOWEJ

 
 


Interaktywna Polska