http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
Wybory 2018
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łabowa
Klauzule informacyjne RODO
Petycje
Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Łabowa na lata 2016-2030
Informacja publiczna
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 rok
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2015 rok
Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 roku
Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok
Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory samorządowe 2014
Wybory do Europarlamentu – 2014
Wybory 2013
Informacje nieudostępnione
Rejestr zmian
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Jednostki pomocnicze
Wybory 2011
Rejestry i ewidencje
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Rejestry i ewidencje 
INNE
 
data publikacji:  26-07-2005 | 09:09
data ostatniej modyfikacji:  10-11-2017 | 14:50
ostatnio modyfikowal: Andrzej Wójcik

URZĄD GMINY PROWADZI REJESTRY I EWIDENCJE:

- rejestr zamówień publicznych
- numeracja porządkowa nieruchomości
- rejestr dzierżaw gruntów komunalnych
- rejestr dróg gminnych
- rejestr skarg i wniosków
- rejestr wydanych decyzji pozwalających na usunięcie drzew i krzewów
- rejestr uchwał Rady Gminy
- rejestr zarządzeń Wójta Gminy
- rejestr spraw przekazywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich
- rejestr kancelaryjny
- rejestr aktów wewnętrznych
- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
- rejestr wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
   przedsięwzięcia

- ewidencja czasu pracy
- ewidencja urlopowa
- rejestr interpelacji radnych
- ewidencja działalności gospodarczej
- rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- rejestr wypadków przy pracy
- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
- rejestr instytucji kultury
- ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie
- ewidencja nieruchomych dóbr kultury
- rejestr mieszkańców
- księga małżeństw
- księga urodzeń
- księga zgonów
- rejestr przedpoborowych
- gminna lista poborowych
- ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
- rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów
  paliwowych
- rejestr zaświadczeń w sprawie posiadania gospodarstwa rolnego
- rejestr świadectw legalności pozyskania drewna

 
 


Interaktywna Polska