http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji
Uchwały Rady Gminy VII kadencji
Uchwały Rady Gminy VI kadencji
Uchwały Rady Gminy V kadencji
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Protokoły
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Budżet
Jednostki pomocnicze
Pomoc publiczna
Inne
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Uchwały Rady Gminy V kadencji 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-12-2010 | 22:04
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2012 | 13:12
Nr III/20/06 z dnia 28.12.2006r w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 09.01.2007
więcej »»»
Nr III/21/06 z dnia 28.12.2006r w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 09.01.2007
więcej »»»
Nr IV/24/07 z dnia 23.01.2007r uchwała budżetowa na rok 2007 Rady Gminy Łabowa 05.02.2007
więcej »»»
Nr IV/27/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa ... 05.02.2007
więcej »»»
Nr IV/25/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ... 05.02.2007
więcej »»»
Nr IV/23/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie powołania Sekretarza Gminy 05.02.2007
więcej »»»
Nr IV/26/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa ... 05.02.2007
więcej »»»
Nr IV/29/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa ... 06.02.2007
więcej »»»
Nr IV/28/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa ... 06.02.2007
więcej »»»
Nr IV/31/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łabowa na rok 2007 06.02.2007
więcej »»»
Nr IV/30/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa ... 06.02.2007
więcej »»»
Nr IV/32/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2007 rok 06.02.2007
więcej »»»
Nr IV/34/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie przyjęcia planu pracy komisji oświaty, kultury, sportu i promocji gminy na rok 2007 07.02.2007
więcej »»»
Nr IV/37/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntowej w Nowej Wsi 07.02.2007
więcej »»»
Nr IV/33/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie przyjęcia planu pracy komisji zdrowia, opieki społecznej, ładu i bezpieczeństwa ... 07.02.2007
więcej »»»
Nr IV/36/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ... 07.02.2007
więcej »»»
Nr IV/35/07 z dnia 23.01.2007r w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i gospodarki ... 07.02.2007
więcej »»»
Nr VI/40/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego Perły Doliny Popradu 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/39/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Perły Doliny Popradu 04.06.2007
więcej »»»
Nr V/38/07 z dnia 6.02.2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Uchwałę Nr II/13/06 04.06.2007
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska