http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji
Uchwały Rady Gminy VII kadencji
Uchwały Rady Gminy VI kadencji
Uchwały Rady Gminy V kadencji
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Protokoły
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Budżet
Jednostki pomocnicze
Pomoc publiczna
Inne
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Uchwały Rady Gminy V kadencji 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-12-2010 | 22:04
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2012 | 13:12
Nr VI/45/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie zmiany uchwały utworzenia Gminnego Zespołu obsługi Szkół w Łabowej i nadania mu Statutu 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/43/07 z dnia 2.03.07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zarządu lasami komunalnymi. 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/42/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu... 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/41/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do określenia terminu i miejsca wykonywania... 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/40/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego Perły Doliny Popradu 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/39/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Perły Doliny Popradu 04.06.2007
więcej »»»
Nr V/38/07 z dnia 6.02.2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na Uchwałę Nr II/13/06 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/49/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łabowa 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/54/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie stanowiska dotyczącego projektu planu ochrony Natura 2000 PLH 120019 OSTOJA POPRADZKA 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/53/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabowa 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/55/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łabowej do załatwiania spraw... 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/51/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie stanowiska dotyczącego projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 PLH 120036 ŁABOWA 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/52/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie dzierżawy wieloletniej nieruchomości położonej w Łabowej 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/44/07 z dnia 2.03.2007 w sprawie zabezpieczenia w budżetach szkół prowadzonych przez Gminę Łabowa odpowiednich środków... 04.06.2007
więcej »»»
Nr VI/50/07 z dnia 2.03.3007 w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 04.06.2007
więcej »»»
Nr VII/56/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie nieterminowego złożenia oświadczenia majątkowego przez Przewodniczącego Rady Gminy 18.06.2007
więcej »»»
Nr VII/60/07 z dnia 27.03.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przejęcia przez Gminę Łabowa obowiązków w zakresie odbioru... 20.06.2007
więcej »»»
Nr VII/59/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz powszechnej zryczałtowanej... 20.06.2007
więcej »»»
Nr VII/58/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Łabowa do wykonania w imieniu Rady Gminy... 20.06.2007
więcej »»»
Nr VII/57/07 z dnia 27.03.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 20.06.2007
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
 


Interaktywna Polska