http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
REDAKCJA
URZĄD
WŁADZE
PRAWO LOKALNE
Statut
Uchwały Rady Gminy VIII kadencji
Uchwały Rady Gminy VII kadencji
Uchwały Rady Gminy VI kadencji
Uchwały Rady Gminy V kadencji
Uchwały Rady Gminy IV kadencji
Protokoły
Strategia rozwoju
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Budżet
Jednostki pomocnicze
Pomoc publiczna
Inne
GOSPODARKA
MOJA SPRAWA
INNE
OŚWIADCZENIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIENNIK PODAWCZY
STATYSTYKA
PRZETARGI
Wybory samorzadowe 2018


 
Uchwały Rady Gminy V kadencji 
PRAWO LOKALNE
 
data publikacji:  15-12-2010 | 22:04
data ostatniej modyfikacji:  04-01-2012 | 13:12
Nr XIV/123/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie przydziału drewna z lasów gminnych 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIII/112/07 z dnia 10.10.2007 w sprawie pozyskania i sprzedaży drewna z lasów gminnych w roku 2007 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIV/122/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIV/121/07 z dnia 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przejęcia przez Gminę obowiązków w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIV/120/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIV/116/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie zmiany MPZP gminy Łabowa z wyłączeniem PPK - Łabowa 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIV/119/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie zmiany MPZP gminy Łabowa z wyłączeniem PPK - Roztoka Wielka 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIV/118/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie zmiany MPZP gminy Łabowa z wyłączeniem PPK - Nowa Wieś 25.02.2008
więcej »»»
Nr XIV/117/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie zmiany MPZP gminy Łabowa z wyłączeniem PPK - Maciejowa 25.02.2008
więcej »»»
Nr XVII/138/08 z dnia 11.02.2008 zmieniająca uchwałę Nr XI/64/03 w sprawie określenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomoścu gruntowych 29.04.2008
więcej »»»
Nr XVI/137/08 z dnia 25.01.2008 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008 29.04.2008
więcej »»»
Nr XVII/139/08 z dnia 11.03.08 w sprawie przydziału drewna z lasów gminnych 29.04.2008
więcej »»»
Nr XV/135/07 z dnia 27.12.2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łabowa na 2008 rok 29.04.2008
więcej »»»
Nr XV/134/07 z dnia 27.12.2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łabowa na 2008 rok 29.04.2008
więcej »»»
Nr XV/133/07 z dnia 27.12.2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 29.04.2008
więcej »»»
Nr XV/132/07 z dnia 27.12.2007r zmieniająca uchwałę XI/64/03 w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych 29.04.2008
więcej »»»
Nr XV/131/07 z dnia 27.12.2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007 i zmian w budżecie Gminy 29.04.2008
więcej »»»
Nr XV/130/07 z dnia 27 grudnia 2007 - Uchwała Budżetowa 2008 29.04.2008
więcej »»»
Nr XV/136/07 z dnia 27.12.2007 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/127/07 z dnia 26.11.2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportu 29.04.2008
więcej »»»
Nr XVIII/141/08 z dnia 31.03.08 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy na rok 2008 29.04.2008
więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
 


Interaktywna Polska